انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : شام خانوداگي

از کتاب : .

نوشته : کازو ايشی‌گورو

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۸ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:543

تعداد دیده شده فایل :359

تعداد دانلود شده فایل :142

شروع شده با: «فوگويک» جور ماهي است که در ژاپن، در سواحل اقيانوس آرام مي‌گيرند. اين ماهي براي من منزلت مخصوصي دارد، چون مادرم با خوردن همين ماهي مرد. زهر اين ماهي در غده‌هاي جنسي اوست، داخل دو کيسة نازک. وقت آماده کردن ماهي، اين کيسه‌ها را بايد با احتياط برداشت، چون کوچکترين ناشي‌گري سبب مي‌شود که زهر به داخل رگها نشت کند. متأسفانه به اين سادگي نمي‌توان گفت که اين عمليات با موفقيت انجام گرفته است يا نه. پس از خوردن معلوم خواهد شد. ...