انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : برادر موفق و کامياب

از کتاب : .

نوشته : توبياس ولف

تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۴ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:569

تعداد دیده شده فایل :204

تعداد دانلود شده فایل :131

شروع شده با: پيت و دنالد برادرند. پيت، برادر بزرگتر، با زنش تو سانتاکروز بنگاه معاملات ملکي دارند. پيت سخت کار مي‌کند و خوب پول درمي‌آورد اما فکر مي‌کند بيشتر از اين‌ها حقش است...