انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : سال ها

از کتاب : دوست داشتم کسي جايي منتظرم باشد

نوشته : آنا گاوالدا

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۱ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2199

تعداد دیده شده فایل :249

تعداد دانلود شده فایل :139

او را دوست داشتم، از فرط عشق از درس‌هايم غفلت مي‌کردم، فکر مي‌کنم حين دست‌وپا زدن ميان ديگر ترديدها و دودلي‌ها در امتحاناتم موفق نمي‌شدم، او مرا رها کرد... حتماً« فکر مي‌کرده با آدمي مثل من آينده بسيار نامطمئني خواهد داشت