انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : چهره

از کتاب : .

نوشته : آليس مونرو

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷ قبل از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:681

تعداد دیده شده فایل :270

تعداد دانلود شده فایل :109

شروع شده با: من مطمئنم که پدرم فقط يک بار به من نگاه کرد، من را واقعا ديد. بعد از آن ديگر مي‌دانست که توقع چه چيزي داشته باشد. آن روزها پدرها را توي اتاق انتظاري که زن‌هاي زائو گريه‌هاشان را مي‌خوردند...