انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : چهره

از کتاب : .

نوشته : آليس مونرو

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷ قبل از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:609

تعداد دیده شده فایل :182

تعداد دانلود شده فایل :83

شروع شده با: من مطمئنم که پدرم فقط يک بار به من نگاه کرد، من را واقعا ديد. بعد از آن ديگر مي‌دانست که توقع چه چيزي داشته باشد. آن روزها پدرها را توي اتاق انتظاري که زن‌هاي زائو گريه‌هاشان را مي‌خوردند...