انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : اوراق فروشي كليولند

از کتاب : .

نوشته : ريچارد براتيگان

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۶ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:867

تعداد دیده شده فایل :217

تعداد دانلود شده فایل :108

شروع شده با: تا همين چندي پيش تنها اطلاع من از اوراق‌فروشي كليولند از طريق تك و توك دوستاني بود كه چيزهايي از آنجا خريده بودند. ...