انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : اُسَبِل‌

از کتاب : .

نوشته : جويس کارول اوتس

تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۲ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:883

تعداد دیده شده فایل :232

تعداد دانلود شده فایل :114

شروع شده با: بعدازظهر يك‌ روزِ تابستاني‌ بود. صداي تلفن‌ در سكوت‌ِ خانة‌ ويلايي‌ پيچيد. ميشل‌ يك‌ لحظه‌ صبر كرد و بعد گوشي‌ را برداشت‌. اين‌ اولين‌ نشانة‌ يك‌ اتفاق ‌ِبد بود...