انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : عمل براساس غريزه

از کتاب : چون رود جاري باش

نوشته : پائولو کوئليو

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۲ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:3533

تعداد دیده شده فایل :308

تعداد دانلود شده فایل :103

کشيش زِکا، از کليساي رستاخيز کوپا کاباناي ريودوژانيرو، سوار اتوبوسي بود که ناگهان آوايي به او گفت : «همان‌جا برخيزد و شخنان مسيح را موعظه کند.» پدر شروع کرد به صحبت با آوا: «فکر مي‌کنند