انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : خوشحالي

از کتاب : .

نوشته : آنتون چخوف

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۳ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:891

تعداد دیده شده فایل :250

تعداد دانلود شده فایل :119

شروع شده با: حدود نيمه هاي شب بود. دميتري كولدارف ، هيجان زده و آشفته مو، ديوانه وار به آپارتمان پدر و مادرش دويد و تمام اتاق ها را با عجله زير پا گذاشت. در اين ساعت، والدين او قصد داشتند بخوابند. ...