انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : از وسط برو

از کتاب : .

نوشته : عزيز نسين

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۳ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1173

تعداد دیده شده فایل :195

تعداد دانلود شده فایل :126

يک نفر از پشت سر صدام زد، صدا خيلي آشنا بود، ولي هر کاري کردم صاحب صدا را نشناختم. با هم دست داديم ... و احوالپرسي کرديم بعدش هم يارو گفت: - دارم از «وسط محله ميام ... رفته بودم پيش دکتر. - خدا بد نده ! ...