انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : شکار

از کتاب : .

نوشته : زکريا تامر

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:3681

تعداد دیده شده فایل :300

تعداد دانلود شده فایل :115

روزي ابر شدم، روزي آواز ، روزي هم گل سرخ و يک روز عروسک بچه‌ها، تقريبا همه جا را امتحان کردم و حالا ديگر جايي نبود که در آنجا پنهان شوم جز يک رود پرآب، سالها در آن رود تنها، تسليم و با آرامش پر رمز و رازي پنهان شدم، تا اين که روزي ماهيگير پيري آمد و قل