انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : والتر جان هارمون

از کتاب : .

نوشته : اي.ال.دکترف

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۱ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1347

تعداد دیده شده فایل :274

تعداد دانلود شده فایل :163

وقتي آن شب بتي به من گفت که پيش والتر جان هـارمون مي‌رود سعي کردم بي‌تفاوت بـاشم امـا او توي چشم‌هـام نگاه کرد و خودش همه چيز دستگيرش شد. همـان يک لحظه که معطل کردم تا جواب دهم فهميد که بـا تمـام کوشش‌ام هنوز تا رسيدن به مرحلة هفتم راه درازي در ...