انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : قلب افشاگر

از کتاب : .

نوشته : ادگار آلن‌پو

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1381

تعداد دیده شده فایل :265

تعداد دانلود شده فایل :178

بله درست است بسيار، بسيار و شديدا‌، عصبي بودم و هستم؛ اما چرا فکر مي‌کنيد من ديوانه‌ام؟ آن بيماري حواس مرا نه ضايع و نه کند، بلکه تيزتر کرده بود. از همه بيشتر حس شنوايي‌ام را. همه‌ي صداهاي زميني و آسماني را مي‌شنيدم. صداي بسيار از دوزخ مي‌شنيدم. پس ....