انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : گـردن بنـد

از کتاب : .

نوشته : گي دو موپاسان

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۸ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1341

تعداد دیده شده فایل :239

تعداد دانلود شده فایل :101

او يکي از آن دخترهاي زيبا و دلربايي بود که گه گاه از روي اشتباه سرنوشت، در خانوادة کارمندي به دنيا مي‌آيند.نه جهيزه‌اي داشت، نه اميد رسيدن به ارثيه‌اي و نه وسيله‌اي كه براي آن مردي ثروتمند با او آشنا شود، به تفاهم رسد، شيفتة او شود و با او ازدواج کند....