انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : نـامه به «نـوري»

از کتاب : .

نوشته : کريستين بوبن

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۶ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1173

تعداد دیده شده فایل :204

تعداد دانلود شده فایل :128

نـامه به نوري که در تاريخ 61دسامبر 6991 حوالي ساعت 1 بعدازظهر، در خيابـان Le creusot فرانسه، پرسه ميزد. اولين بـار حضورت را در طلوع يک بعدازظهر حس کردم. حقارت اين اعتراف به جرم را ببخش؛ زيرا که بي‌شک براي من هيچ چيزي بهتر از منتظر ايستادن در ابتداي...