انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : سرجوخه

از کتاب : .

نوشته : ريچارد براتيگان

تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۵ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1125

تعداد دیده شده فایل :272

تعداد دانلود شده فایل :104

روزگاري‌ دلم‌ مي ‌خواست‌ ژنرال‌ شوم. سال هاي‌ اول‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ كه‌ در تاكوما به‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ مي ‌رفتم، بسيج‌ عمومي ‌بازيافت كاغذ راه‌ انداخته‌ بودند كه‌ همه‌ چيزش‌ به‌ ارتش‌ شباهت‌ داشت. خيلي‌ جالب‌ بود و كارها را اينطور تقسيم‌ كرده‌ بودند:...