انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : سرجوخه

از کتاب : .

نوشته : ريچارد براتيگان

تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۵ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1053

تعداد دیده شده فایل :189

تعداد دانلود شده فایل :89

روزگاري‌ دلم‌ مي ‌خواست‌ ژنرال‌ شوم. سال هاي‌ اول‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ كه‌ در تاكوما به‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ مي ‌رفتم، بسيج‌ عمومي ‌بازيافت كاغذ راه‌ انداخته‌ بودند كه‌ همه‌ چيزش‌ به‌ ارتش‌ شباهت‌ داشت. خيلي‌ جالب‌ بود و كارها را اينطور تقسيم‌ كرده‌ بودند:...