انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : کرگدن

از کتاب : .

نوشته : اوژن يونسکو

تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1471

تعداد دیده شده فایل :206

تعداد دانلود شده فایل :123

من و دوستم ژان در ايوان کافه‌اي نشسته بوديم و آرام از هر دري سخن مي‌گفتيم که ناگهان در پياده‌رو مقابل، عظيم و جسيم و نفس‌زنان، کرگدني را ديديم که کوس بسته بود و مي‌تاخت و تنه‌اش به بساط فروشندگان مي‌ساييد. رهگذران به سرعت خود را از مسير او کنار ...