انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : زنان حساس

از کتاب : .

نوشته : جان آپدايک

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۴ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2437

تعداد دیده شده فایل :288

تعداد دانلود شده فایل :124

ورونيکا هورست را زنبور نيش زده بود. هرچند که اين اتفاق ممکن بود بعد از چند دقيقه درد و سوزش فراموش شود، اما معلوم شد که او در بيست و نه سالگي و در اوج سلامتي و جواني به نيش زنبور حساسيت دارد، دچار شوک شديدي شد و نزديک بود که بميرد. خوش‌بختانه شوهرش ...