انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : يک گل سرخ براي اميلي

از کتاب : .

نوشته : ويليام فاکتر

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۷ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1447

تعداد دیده شده فایل :228

تعداد دانلود شده فایل :118

خود مردي که صاحب اين لباسها بود روي تختخواب دراز کشيده بود. ما مدت زيادي فقط ايستاديم و لبخند عميق و بيگوشت او را که تا بناگوشش باز شده بود نگاه کرديم. جنازه ظاهراً زماني به طرز در آغوش کشيدن کسي اينطور خوابيده بوده است. ولي اکنون، اين خواب طولاني، که...