انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : ترنج چوبين

از کتاب : .

نوشته : سيمين بهبهاني

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۴ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2065

تعداد دیده شده فایل :259

تعداد دانلود شده فایل :114

پريزاد شيرينم! قندم، عسلم، شيرم، شکرم! ترنج چوبينت مي‌شکافند تا مرده‌ات برآرند و به خاکت بسپارند- به سال هشتم عمر! زاده شدي به سرزمين توهم‌نژاد بر‌تر، بدان جا که کوره‌ها افروخته بودند و جهودان را سوخته. کوليان را حواله مرگ کرده بودند و «نژاد بر‌تر» ...