انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : ميهن پرست

از کتاب : سگ ولگرد

نوشته : صادق هدايت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۹ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2211

تعداد دیده شده فایل :259

تعداد دانلود شده فایل :106

سيد نصرالله ولي پس از هفتاد و چهار سال زندگي يکـنواخت و پيمودن روزي چهارمرتبـه کـوچه حمام وزير از خانه بـه اداره و از اداره بـه خانه، اولين بـار بود کـه مسافرت بـه خارجه آنهم هندوستان برايش پيش آمده بود.