انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : تاريکخانه

از کتاب : سگ ولگرد

نوشته : صادق هدايت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۷ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2115

تعداد دیده شده فایل :219

تعداد دانلود شده فایل :103

مردي كه شبانه سر راه خونسار سوار اتومبيل ما شد خودش را با دقت در پالتو باراني سورمه‌اي پيچيده و كلاه لبه بلند خود را تا روي پيشاني پائين كشيده بود . مثل اينكه مي‌خواسـت از جريـان دنيـاي خـارجي و تمـاس بـا اشخاص محفوظ و جدا بماند . بسته‌اي زير بغل داشت كه