انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : زنگ انشاء

از کتاب : شلوارهاي وصله دار

نوشته : رسول پرويزي

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۰ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:505

تعداد دیده شده فایل :281

تعداد دانلود شده فایل :156

شروع شده با:
برگ‌هاي نارنج‌هاي انبوه کلاس را تاريک مي‌کرد. تازه تخته سياه را با نمد پاره‌ي کثيفي پاک کرده بودند. ذرات گچ درفضا اتاق موج مي‌زد و در ريه ما شيرجه مي‌رفت. هنوز آقاي معلم نيامده بود.
سيد محمود با سر گَرش جلوي من نشسته بود و با مهارت تيغ ژيلت را لاي تخته ميز مي‌کرد، و بعد مضراب وار زير آن مي نواخت و فوراً سرش را روي ميز گذاشت تا آهنگ موزون ساز بچگانه‌اش را بشنود. ...