انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : نيت کن آزاد کن

از کتاب : .

نوشته : مهدي رضايي

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۲ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:665

تعداد دیده شده فایل :225

تعداد دانلود شده فایل :105

شروع شده با: پيرمرد، تكيه به ديوار، كنار خيابان نشسته بود. قفسي پر از سارهاي يك شكل جلويش، كه دائم اين سو و آن سو مي‌پريدند و نوك مي‌زدند به همه چيز. دردي در قفسه سينه داشت كه از اول صبح آزارش مي‌داد. آدم ها از جلويش رد مي‌شدند و نگاهي ...