انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : گرگ

از کتاب : نمازخانة کوچک من

نوشته : هوشنگ گلشيري

تاریخ انتشار : سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۵ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:953

تعداد دیده شده فایل :259

تعداد دانلود شده فایل :96

روع شده با: ظهر پنجشنبه خبر شديم که دکتر برگشته است و حالا هم مريض است. چيزيش نبود دربان بهداري گفته بود که از ديشب تا حالا يک کله خوابيده است، هر وقت هم که بيدار مي‌شود فقط هق‌هق گريه مي‌کند. ...