انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : کاتيا

از کتاب : سگ ولگرد

نوشته : صادق هدايت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۳ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:2105

تعداد دیده شده فایل :208

تعداد دانلود شده فایل :93

چند شب بود مرتبًا مهندس اتريشي که اخيرًا به من معرفي شده بود، در کافه سر ميز ما مي‌آمد. اغلب من با يکي دو نفر از رفقا نشسته بوديم، او ميام اجازه مي‌خواست، کنار ميز ما مي‌نشست و گاهي هم معني لغات فارسي را از ما مي‌پرسيد. چون مي‌خواست معني زبان فارسي را يا