انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : بن بست

از کتاب : سگ ولگرد

نوشته : صادق هدايت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۱ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1913

تعداد دیده شده فایل :235

تعداد دانلود شده فایل :94

شايد دنيا تغيير نكرده و فقط در اثر پيري و نااميدي همه چيز بنظر اوگيرندگي و خوشروئي كادوئي ايام كواني را ازدستداده بود . فقط او دست خالي مانده بود و هرسال مقداري از قواي او از يك منفذ نامرئي بيرون رفته بود بيآنکه ملتفت شده با شد . بجز چند يادبود ناكام و