انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


نام داستان : دزد قالپاق

از کتاب : .

نوشته : صادق چوبک

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۲ بعد از ظهر

تعداد مر اجعه به این صفحه:1311

تعداد دیده شده فایل :281

تعداد دانلود شده فایل :124

مردم دزد را وقتي که داشت قالپاق دومي را از چرخ باز مي‌کرد گرفتند. قالپاق اولي را زير بغلش قايم کرده بود و داشت با پيچ گوشتي کند و کاو مي‌کرد که قالپاق دومي را هم بکند که توسري شکننده تلخي رو زمين پرتابش کرد و بعد يک لگد خورد تو پهلويش که فوري تو دلش ...