انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
نام داستان نوشته تاریخ‌انتشار|دیده شده|دانلود
کرمي در ارکسترتوربورگ ندرئوس1395/09/05 | 249 | 119
شمّاسويليام سامرست موام1395/09/05 | 254 | 120
دشمن‌هاآنتوان چخوف1395/09/04 | 304 | 108
گل کلم سبزلارا واپنير1395/08/27 | 278 | 111
لادا و ميلنالارا واپنير1395/08/27 | 246 | 113
آقاي کبوتر و بانوکاترين منسفيلد1395/08/11 | 295 | 131
شام خانوداگيکازو ايشی‌گورو1395/08/11 | 300 | 129
چترياسوناری کاواباتا1395/08/11 | 301 | 126
صبح روز كريسمسفرانك اوكانر1395/08/09 | 255 | 113
روزي که گم شدمآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 308 | 121
طلاقآيزاک باشويس سينگر1395/08/09 | 166 | 90
بچه‌ي تُخصآنتوان چخوف1395/08/03 | 196 | 96
تهيه كننده در زير كاناپهآنتوان چخوف1395/08/03 | 200 | 94
مغروق - يك صحنه‌ي كوچکآنتوان چخوف1395/08/03 | 181 | 107
خطرناک‌ترين شکارريچارد كانل1395/08/02 | 203 | 109
جلوه قانونفرانتس کافکا1395/07/17 | 180 | 96
يکي از همين روزهاگابريل گارسيا مارکز1395/07/17 | 208 | 86
آستين‌هاي سبزهلن سيمپسون1395/07/17 | 193 | 107
چند خرده کلامکورت توخولسکي1395/06/29 | 239 | 117
ماهيگير متدينکورت توخولسکي1395/06/29 | 218 | 115
بعضي‌ها هيچ وقت نمي‌فهمنکورت توخولسکي1395/06/29 | 193 | 113
نامه‌ي بابامکورت توخولسکي1395/06/29 | 200 | 111
دختر خاله‌هاجويس کارول اوتس1395/06/14 | 181 | 135
تپه‌هايي چون فيل‌هاي سفيدارنست همينگوي1395/06/14 | 179 | 114
پدربزرگ و نوهآيزاک باشويس سينگر1395/06/14 | 210 | 115
باران بهاريبرنارد مالامود1395/06/10 | 186 | 95
بازنشستهبرنارد مالامود1395/06/10 | 195 | 101
مدلبرنارد مالامود1395/06/09 | 229 | 97
برادر موفق و کاميابتوبياس ولف1395/06/08 | 170 | 101
مرد بي تبسمياسوناری کاواباتا1395/06/08 | 213 | 102
برادر مرده‌ام به آمريکا می‌آيدالکساندر گودين1395/06/07 | 217 | 106
راديکال‌های آزادآليس مونرو1395/06/06 | 193 | 84
چهرهآليس مونرو1395/05/25 | 192 | 91
حکايت وقت خوابپاملا پينتر1395/05/21 | 210 | 98
بعضي از ما دوستمان کُلبي را تهديددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 222 | 93
نخستين اشتباهي که ني‌ني کرددونالد بارتلمي‌1395/05/19 | 234 | 102
اوراق فروشي كليولندريچارد براتيگان1395/05/19 | 210 | 102
اُسَبِل‌جويس کارول اوتس1395/05/17 | 215 | 104
يک روز خوش براي موزماهيجروم ديويد سلينجر1395/05/16 | 222 | 115
هريسُن بِرگِرُنکورت ونه گات جونيور1395/05/14 | 212 | 96
يك خاله‌ي بيچارههاروكي موراكامي1395/05/11 | 226 | 109
كعبه را ديدن و مردنکورت مارتي1395/05/09 | 204 | 99
خوشحاليآنتون چخوف1395/05/07 | 228 | 113
در پستخانهآنتون چخوف1395/05/07 | 209 | 97
اندوهآنتون چخوف1395/04/03 | 198 | 96
عربيجيمز جويس1395/03/30 | 217 | 111
شاخه‌ي خشكيدهآنا ماريا ماتوته1395/03/30 | 283 | 101
در قفل شدهخوليو کورتاسار1395/03/30 | 213 | 101
از وسط بروعزيز نسين1395/03/20 | 185 | 104
يک جفت جوراب زنانهعزيز نسين1395/03/20 | 210 | 104
گلوي آهنيميخائيل بولگاکف1395/03/20 | 222 | 101
آن ميلر ديگرتوبياس وولف1395/03/06 | 214 | 109
ربايشتوبياس وولف1395/03/06 | 203 | 96
والتر جان هارموناي.ال.دکترف1395/02/26 | 228 | 97
قلب افشاگرادگار آلن‌پو1395/02/21 | 206 | 100
گـردن بنـدگي دو موپاسان1395/02/21 | 216 | 97
نـامه به «نـوري»کريستين بوبن1395/02/21 | 187 | 96
منتظر اوآمينا هنري1395/02/21 | 182 | 93
يک بار در تمام زندگيجومپا لايري1395/02/19 | 222 | 111
سرجوخهريچارد براتيگان1395/02/18 | 203 | 97
کرگدناوژن يونسکو1395/02/18 | 190 | 100
نقشِ روي ديوارويرجينيا ولف1395/02/05 | 224 | 97
مردم آزارهاريموند کارور1395/02/05 | 211 | 104
دست‌های سياه و کثيفهاروکي موراکامي1395/01/31 | 217 | 103
کليساي جامعريموند کارور1395/01/31 | 182 | 110
راديوي بزرگجان چيور1395/01/31 | 217 | 76
بگو آرهتوبياس وولف1395/01/31 | 224 | 89
مرگ در مي‌زندوودي آلن1395/01/30 | 217 | 96
مزاحمخورخه لوئيس بورخس1395/01/30 | 229 | 122
انتقام چمنريچارد براتيگان1395/01/30 | 234 | 107
زنان حساسجان آپدايک1395/01/29 | 227 | 107
ملاقات با دختر صد در صد دلخواههاروکي موراکامي1395/01/30 | 211 | 90
يک گل سرخ براي اميليويليام فاکتر1395/01/30 | 209 | 109
فاجعه معدن در نيويورکهاروکي موراکامي1395/01/30 | 193 | 111
عقده‌ي اُديپ منفرانک اوکانر1395/01/29 | 208 | 95
چرخ‌زنانريموند کارور1395/01/29 | 215 | 105
زخم شمشيرخورخه لوئيس بورخس1395/01/29 | 215 | 98
زيباترين غريق جهانگابريل گارسيا مارکز1395/01/29 | 204 | 102
زندگي پنهان والترميتيجيمز تربر1395/01/29 | 216 | 100
همسايه‌هاريموند کارور1395/01/28 | 249 | 99
سال اسپاگتيهاروکي موراکامي1395/01/28 | 240 | 102
در بيشهريونوسوکه آکوتاگاوا1395/01/23 | 226 | 103
گربه زير بارانارنست همينگوي1395/01/22 | 181 | 101
شغال‌ها و عرب‌هافرانتس کافکا1395/01/16 | 219 | 93
سال هاآنا گاوالدا1395/01/11 | 224 | 107
عمل براساس غريزهپائولو کوئليو1394/12/23 | 300 | 97
شکارزکريا تامر1394/12/23 | 287 | 108
در بندر مياميپائولو کوئليو1394/12/23 | 307 | 109
اقدام خواهد شدهاینریش بل1394/12/16 | 240 | 111
آدم کش‌هاارنست همينگوي1394/12/08 | 254 | 102