انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


جلال آل احمد

نویسنده، منتقد، دبیر


جلال الدين سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد، فرزند سيد احمد حسيني طالقاني در محله سيد نصرالدين از محله هاي قديمي شهر تهران به دنيا آمد، او در سال 1302 پس از هفت دختر متولد شد و نهمين فرزند پدر و دومين پسر خانواده بود. 

پدر وي روحاني بود و او در محيط مذهبي رشد كرد. پس از اتمام دبستان با وجود مخالفت پدر  در كلاسهاي شبانه دارالفنون پنهاني به تحصيل ادامه داد. به قصد تحصيل در بيروت به نجف رفت و انجا نزد برادرش ماندگار شد و بعد از چند ماه برگشت به ايران
در ايران بعد از پيوستن به حزب توده عملاً از تفکرات مذهبي دست كشيد و جوانک انگشتر به دست و سر تراشيده، تبديل به جواني مرتب و منظم با يک کراوات و يکدست لباس نيمدار آمريکايي شود. 

در سال 1324 با چاپ داستان «زيارت» در مجله سخن به دنياي نويسندگي قدم گذاشت و در سال 1326 به استخدام آموزش و پرورش درآمد.
جلال آل احمد، نويسنده توانا و هنرمند دلير به ناگاه در غروب روز هفدهم شهريور ماه سال 1348 در چهل و شش سالگي زندگي را بدرود گفت.
اشتراک گذاشتن در تلگرام
تصویر کاربر  مشخصات اجمالی 

 نــــام 

جلال آل احمد

 تاریخ تولد 

۱۱ آذر ۱۳۰۲

 محل تولد 

تهران

 وفات 

17 شهریور 1348

 همسر 

سیمین دانشور