انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه انجمن ادبیات داستانی دریچه

مرتب شده بر اساس كد اثر

كد اثرشركت كنندهنام اثر
ارسالی از نام اثــــر ارسالی شرکت کننده کـــد ردیف
خرم آبادقاصخانم فاطمه دریکوند171
خاتون آباددر آن سالهای قحطیآقای حمید سروامان الهی192
لامردشربت همباآقای مرتضی شمالی263
کرجسر جهازیخانم نوشین فرزین فرد294
قمطعمه‌ی صیدخانم فاطمه پاکدل2845
آزادشهرهمگناهآقای احمد سوسرائی326
مشهدغریبه ای در خانهآقای علیرضا حق شناس337
مشهداسب‌های نجیبخانم مهین راد2898
تهراناثر معصوم منخانم مریم کلهر2909
تهرانماسک با فیلتر جورابخانم مریم ایجادی3810
مرودشتناچار که باشیمآقای مهدی زارع3911
مشهدجام شوکرانخانم فریده ذولفقار ی29512
تهرانمهمان ناخوانده موشخانم نرگس نچّارپور نصرآبادی4613
بابلتیلهخانم سیده مریم موسوی روشن5114
اصفهانسنت خانخانم نجمه خادم‌المومنین‌فولادی5215
شاندیزآینه‌های شکستهخانم پروانه قربانی5416
مشهدخروس بی محلخانم سمیرا شریفی خراسانی31417
---معجزه علمآقای حمیدرضا جعفری6318
البرزلالایی کنار گهواره خالیخانم ندا علیپور7919
مشهدروایت پنجمخانم پری غلامی10320
شیرازشیرین مثل ترنجخانم نیلوفر لهراسبی11421
شیرازعروس قناتخانم نجمه دیانت11922
مشهدغرقابخانم نرگس حسینی‌نژاد12423
قزوینصاحبهخانم زهرا فلاح مهدی آبادی13024
تهرانعروس تورنگخانم اکرم مولاوردی14025
سیرجانآشیان خالی بر آخرین شاخه‌ی سپیدار...آقای مسلم صادقی14926
مشهدپیچ تند منتهی به درهخانم الهام دهقانی15627
بهبهانتنها عکسی که از من ماندخانم فهیمه مدحتی15928
ماهشهرآخرین مهمانیخانم زینب گشتیل16329
کرمانشاهجای خالیِ سرباز، رونسون و برکه‌ی آتشآقای محسن مرادی17030
تهرانقلعهآقای مهدی پورفرد17931
همدانمردهای دودیآقای سید حسین موسوی هاشمی پور19132
بنابگلستان ابراهیمخانم پریسا پاکنیا19333
تهرانپرواخانم الهه هدایتی20234
بابلبرزیل نزدیک استآقای یحیی محسن پور23735
مشهدآنجا که زیر سنگ را نمی گردندخانم عاطفه رنگ آمیز طوسی23836
تهرانقوانین کنار اتوبان آزادگانخانم افسانه آقائی24837
تبریزسرفه‌ای از ته درهخانم نعیمه کرداوغلی آذر25238
کرجآینه ی شکستهخانم مهرو پیرحیاتی839
کرمانشاهشیر دالگآقای محمدرضا مهرآریا26240
همداناز رنگ‌های سپیدآقای مرتضا فرجی1041

#cap1