انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
شبی با بزرگان
#cap1

درباره شبی با بزرگان

ایدۀ سلسله نشست‌های شبی با بزرگان داستان با انگیزه و هدف شناسایی، معرفی و بررسی پرونده داستانی نویسندگان ایران و جهان شکل گرفته است. ایده مذكور بعد از بررسی و قابل اجرایی بودن به حوزه هنری خراسان رضوی پیشنهاد گردید كه مورد استقبال کارشناس ادبی حوزه هنری خراسان رضوی واقع گردید.


آغاز به فعالیت رسمی:

اولین جلسه شبی با بزرگان داستان در بهمن ماه 1395 برگزار شد و بصورت رسمی شروع این سلسله جلسات کلید خورد.


روال نشست:

روالی که در زیر ذکر می‌شود شامل تمامی برنامه های نشست‌ها است.

  • بیوگرافی و زندگی نامة نویسنده: به فراخور شرایط نویسنده، تأثیرگذاری آثار و سبک و قلم وی،

  • معرفی کلیة آثار وی: بحث، بررسی و دیدگاه‌ها در خصوص یك یا چند اثر وی،

  • پخش کلیپ‌های نمایشی مرتبط با وی،

  • نقد اثر توسط مهمان،

  • خوانش قسمتی از داستان

  • و ...


گروه اجرایی:

نشست‌های شبی با بزرگان داستان توسط گروه اجرایی این برنامه كه متشكل گردیده از علاقه‌مندان به ادبیات داستانی و دوستانی كه دستی به قلم دارند اجرا می گردد.

خانم تركمن‌نیا: برنامه ریزی و مدیریت.#cap1