انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : جنگل

 نوشته : ماهان سيارمنش


راوي رمان در ابتداي آن از کتابي مي گويد که به دستش رسيده و به قلم برادرش نوشته شده است. اين کتاب، همان چيزي است که هنگام مطالعه رمان «جنگل» با آن روبرو مي شويم. برادر شخصيت راوي که در حال خواندن کتابش هستيم، معتقد بوده ۳۳ سال پس از تولدش، دنيا تمام مي شود...
پس از چند صفحه از ابتداي کتاب که شخصيت راوي، ماجرا را شرح مي دهد و درباره برادرش مي گويد، مخاطب با نوشته هاي برادر روبرو مي شود. برادر راوي در نوشته هايش از جنگلي مي گويد که يک کلبه در آن است. اين کلبه جايي است که پيش از او، ۳ نفر ديگر به آن پا گذاشته و مرده اند.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

جنگل


 نویسنده 

ماهان سيارمنش


انتشارات :

انتشارات بوتيمار


 دیده شده : 578