انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : وقتي نيچه گريست

 نوشته : اروين د. يالوم


وقتي نيچه گريست، آميزه اي است از واقعيت و خيال، جلوه اي از عشق، تقدير و اراده در وين خردگراي سده ي نوزدهم، و در آستانه ي زايش دانش روانکاوي. فردريش نيچه، بزرگ ترين فيلسوف اروپا… يوزف بروير، از پايه گذاران روانکاوي… دانشجوي پزشکي جواني به نام زيگموند فرويد، همه اجزايي هستند که در ساختار رمان در هم تنيده مي شوند تا حماسه ي فراموش نشدني رابطه ي خيالي ميان بيماري خارق العاده و درمانگري استثنايي را بيافرينند. در ابتداي رمان، لو سالومه، اين زن دست نيافتني از بروير مي خواهد با استفاده از روش آزمايش “درمان با سخن گفتن”‌به ياري نيچه ي نااميد و در خطر خودکشي بشتابد. در اين رمان جذاب، دو مرد برجسته و اسرارآميز تاريخ، تا ژرفاي وسواس هاي خويش پيش مي روند و در اين راه، به نيروي رهايي بخش دوستي دست مي يابند. دکتر اروين يالوم در ۱۳ ژوئن ۱۹۳۱، در شهر واشنگتن دي‌سي از والديني به دنيا آمد که از مرز روسيه و لهستان مهاجرت کرده بودند.
نخستين نوشته‌هاي او، مقالاتي علمي بود که در ژورنال‌هاي علمي منتشر شد. کتاب نخست او، «نظريه و عمل در روان‌درماني گروهي»، به طور گسترده‌اي در درمانگران مخاطب يافت (هفتصدهزار نس


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

وقتي نيچه گريست


 نویسنده 

اروين د. يالوم


انتشارات :

نشر قطرهمترجم :

سپيده حبيب


 دیده شده : 709