انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : درختان صنوبر

 نوشته : علي اكبر ترابيان


احساس كردم به يكي از درخت هاي صنوبر آخر پادگان بسته شده ام و ناصر خمدون به جوخه اعدام دستور آتش داده است. با سينه به زمين افتادم. بلافاصله چندتا نارنجك مثل گنجشك به اطرافم نشستند و پرپر شدند. دست و پاي راست و شكمم داغ و داغ تر شد. سوخت. ول ول مي كرد.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

درختان صنوبر


 نویسنده 

علي اكبر ترابيان


انتشارات :

سوره مهرقطع :

رقعيسال انتشار :

1392تعداد چاپ :

2500تعداد صفحه :

90قیمت :

45000 ریال


 دیده شده : 534