انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : از چهارده سالگي ميترسم

 نوشته : حسن محمودي


«از چهارده سالگی می‌ترسم» مجموعه‌ای از 8 داستان كوتاه است. داستان‌های این مجموعه را می‌توان به 2 دسته تقسیم كرد؛ 2 داستان «از چهارده سالگی می‌ترسم» و «قول و قرار» كه بلندتر از بقیه هستند، در یك دسته قرار می‌گیرند و بقیه داستان‌ها در دسته‌ای دیگر.
داستان «از چهارده سالگی می‌ترسم» را می‌توان بهترین داستان مجموعه محسوب كرد كه شكل كمال یافته‌ی اكثر داستان‌های كتاب است. این داستان، ساختاری پیچیده دارد كه اتفاقا به پیشبرد داستان كمك كرده است.
حسن محمودی «از چهارده سالگی می‌ترسم» را از نقطه‌ای آغاز می‌كند كه ظاهرا در عرض قصه اصلی قرار ندارد، اما هر چه جلوتر می‌رویم، داستان از فضای یك بعدی خارج شده و به حجم سنگینی تبدیل شده و بر سر مخاطب آوار می‌شود. پیچیدگی داستان كاملاً با شیوه آشكار شدن واقعیت تلخ داستان هم‌خوان است.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

از چهارده سالگي ميترسم


 نویسنده 

حسن محمودي


انتشارات :

چشمه


 دیده شده : 294