انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : تنهایی پر هیاهو

 نوشته : بهومیل هرابال


35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می‌کوبم و در این مدت آن‌قدر کتاب‌‌های زیبا به سردابه‌ام سرازیر شده که اگر 3 تا انباری می‌داشتم پر می‌شد. جنگ دوم جهانی که تمام شد 1 روز شخصی 1 سبد کتاب در داخل طبله هیدرولیک من ریخت، سبدی از زیباترین کتاب‌ها. وقتی که ضربان قلبم کمی آرام گرفت، یکی از این کتاب‌های مزین را برداشتم و بگو چه دیدی؟ مهر کتاب‌خانه سلطنتی پروس بر کتاب نقش بسته بود.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

تنهایی پر هیاهو


 نویسنده 

بهومیل هرابال


انتشارات :

آبيمترجم :

پرویز دوایی


 دیده شده : 400