انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : آئورا

 نوشته : کارلوس فوئنتس


زنی پیر، مردی جوان و زنی جوان. در خانه‌ای که همه‌چیز در آن بوی گذشته می‌دهد و گویی تنها نیرویی که آن را برپا نگه داشته یادها و نفس‌ها و عطرهای گذشته است. اما در این میان چیزی ناشناختنی، جادویی شگفت در کار است تا از گذشته بگذرد و به اکنون و آینده، به جاودانگی، برسد: جاودانگی عشق، جاودانگی جوانی. آئورا، نام دیگر تمناست


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

آئورا


 نویسنده 

کارلوس فوئنتس


انتشارات :

نيمترجم :

عبدالله کوثریقطع :

شوميزسال انتشار :

1390


 دیده شده : 273