انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : سپيد دندان

 نوشته : جک لندن


سپيد دندان (White Fang). رمانی از جک لندن (جان گريفيث لاندن، 1876-1916)، نويسنده امريکايی. اين رمان در 1906 چاپ شد. سپيد دندان، اثری است در نقطه مقابل آوای وحش که سه سال پيش از آن چاپ شده بود. اگر در آنجا باک، سگ اهلی سورتمه کش، به گرگی درنده تبديل می شود، در اينجا حيوانی وحشی (که سه چهارم آن گرگ و يک چهارم آن سگ گرگی است) اهلی می شود و به کمک انسان می آيد. باک وقتی توله است، توسط يک بومی سرخ پوست گرفتار می شود و در ازای غذا و سرپناهی به خدمت او درمی آيد. هنوز سپيددندان کاملاً اهلی نشده است، زيرا خوی گرگی وی دائماً توسط همنوعان رقيبش به مبارزه خوانده می شود. يکبار به هنگام قحطی از دست صاحبش می گريزد. اما دوباره برمی گردد و آخر سر، در ازای يک بطری نوشيدنی، به بيوتی اسميت، که مرد بی پروايی است، فروخته می شود. او مردی است که سگها را به جان هم می اندازد و از اين راه کسب درآمد می کند. درحين درگيری شديد با يک «بولداگ» قوی هيکل، مهندسی به نام ويدون اسکات، در لحظه های آخر، به داد سپيد دندان می رسد، و حيوان از آن به بعد در خدمت اوست و برای وی در حکم يک «شريک» بسيار دوست داشتنی است.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

سپيد دندان


 نویسنده 

جک لندن


انتشارات :

هدايتمترجم :

محمد قاضي


 دیده شده : 270