انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


یاری رساندن برای رفع خطا

کاربر گرامی!

تلاش نموده‌ایم به منظور احترام به مخاطب و اثبات پایبندی ما به لزوم ارائه مطالبی در خور و شایسته کاربران گرامی ، داستانهای کوتاه ایرانی و خارجی را در وب سایت منتشر نماییم . لکن بروز خطاهای انسانی و یا مشکلات ناشی از بسترهای فناوری اطلاعات امری غیرقابل اجتناب و گاهی غیرقابل پیشگیری است. بر همین اساس از شما درخواست می شود برای بهبود مستمر عملکرد این وب سایت، در صورت مشاهده ی هرگونه خطا در عملکرد و یا وجود مشکلات ویرایشی، نگارشی و موارد مشابه، آنها را از طریق کلیک روی آیکن اعلام خطا به مدیر فنی وب سایت اعلام فرمایید.

آیکن اعلام خطا در مجاورت هر یک از مطالب یا دیددگاه ها

  یاری رساندن برای رفع خطا

با کمال تشکر و سپاس


یاری رساندن برای ارسال داستان pdf

کاربر گرامی!

شما میتوانید با کمک لینکهای زیر ما را در جمع آوری داستانهای کوتاه یاری فرمایید لطفا داستانهایی که با مرام نامه‌های اخلاقی و انجمن مغایرت ندارد را ارسال فرمایید.

با کمال تشکر و سپاس
یاری رساندن در ارسال داستان

کاربر گرامی!

شما میتوانید با کمک لینکهای زیر ما را در جمع آوری داستانهای کوتاه یاری فرمایید لطفا داستانهایی که با مرام نامه‌های اخلاقی و انجمن مغایرت ندارد را ارسال فرمایید.

با کمال تشکر و سپاس