انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir


معرفی انجمن

«انجمن ادبیات داستانی دریچه» توسط تعداد از دانش آموختگان دوره داستان نویسی در اول آبان ماه 1393 در شهر مشهد آغاز به فعالیت نمود. نام « انجمن ادبیات داستانی دریچه » بعد از گزینش نامهای پیشنهادی توسط اعضای موسس به اجماع رسید و در نهایت با تایید همه اعضاء این نام انتخاب گردید.


مالکیت انجمن

dariche93 یک وبسایت خصوصی است.

این وب سایت و انجمن کاملاً مستقل می‌باشد و توسط هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی اداره و حمایت نمی‌گردد.


فعالیت انجمن

فعالیتهای انجمن بدور از گرایشهای سیاسی، باندی و خود محوری است. و برای رسیدن به اهداف خود که بر اساس تابعیت جمهوری اسلامی ایران استوار است واژ‌گانی و مفاهیمی به غیر از ادبیات، فرهنگ و هنر را نخواهد‌ پذیرفت. انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که هیچ وابستگی و گرایش سیاسی، دولتی، حزبی و گروهی ندارد .


اعضاء انجمن

اعضای انجمن ادبیات داستانی دریچه گروهی از افراد جامعه هستند که برای هدف مشترک گرد هم جمع شده‌اند و در چارچوب اساسنامه انجمن فعالیت می‌کنند. اعضای انجمن با مشارکت در برنامه‌های هم اندیشی مهارتهای لازم را در نوشتن داستان کسب خواهند نمود.


منشور اخلاقی انجمن

  • در همه فعالیت‌ها، حق مالکیت نویسنده، مترجم و مالکیت فکری، معنوی و تحقیقاتی را ارج نهاده و حقوق صاحبان اثر را رعایت می‌نمایم.

  • در نقدها، اظهار نظرها، و دیدگاه‌ها عدل و انصاف را رعایت می‌نمایم.

  • فعالیت گروهی را لازمه موفقیت و نیل به اهداف خود می‌دانیم.

  • احترام متقابل و همیاری و همکاری را سرلوحه فعالیتهای خود می‌دانیم.

  • در کنار یکدیگر تلاش می‌نماییم برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش خود مجموعه‌ای پویا داشته باشیم.

  • از انتشار و آموزش آثاری که منجر به وارد آمدن آسیب به فعالیتهای انجمن می‌گردد خودداری می‌نمایم.

  • از انتشار مطالبی که باعث لطمه به آداب، رسوم، فرهنگ و اقدار جامعه داستانی می‌گردد خودداری می‌نمایم.

  • از انتشار مطالب بدون اجازه از صاحب اثر در سایت خودداری می‌نمایم.

  • از انتشار مطالب و اطلاعاتی که مبتنی بر واقعیت نبوده و قابل اطمینان و اتکا نمی‌باشد خودداری می‌نمایم.

  • مطالب ارائه شده در وب سایت رایگان می‌باشد و خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی انجمن در انجام هر چه بهتر اهداف یکدیگر را یاری می‌نماییم.


چشم انداز انجمن

نشر و اشاعه فرهنگ داستان خوانی در سطح جامعه


اهداف انجمن
1- شناسایی و کشف استعداد های نویسندگی موجود در سطح شهر مشهد
2- ایجاد رابطه و شرایط مناسب برای پرورش استعداد های بالقوه نویسندگی موجود در سطح شهر مشهد
3- ارتقا سطح آگاهی عمومی در زمینه ادبیات داستانی از طریق جذب علاقه مندان
4- نشر و اشاعه فرهنگ داستان خوانی در سطح جامعه
 تبصره:انجمن عدم دخالت خود را درهرگونه فعالیت سیاسی یا موضع گیری سیاسی به هر عنوان،مستقیم یا غیر مستقیم،به حمایت یا برائت بر له یا علیه گروه ها،دستجات یا احزاب سیاسی موجود در جامعه را تصریح میکند و علیرغم آن که حقوق سیاسی مشروع و قانونی اعضاء خود را به صورت فردی(نه به عنوان عضوی از انجمن)به رسمیت می شناسد تأکید میدارد که هیچ یک از اعضاء انجمن و یا عناوین مشابه حق فعالیت یا سمت گیری های سیاسی را ندارند.