انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

جشنواره


رادیو دریچه

افزایش روزافزون تقاضا پاسخی است به كسانی كه مردد هستند و گوش كردن را خواندن نمی‌دانند. مقالات فراوانی منتشر گردیده كه اذعان دارند کتاب خواندن، به شیوه شنیدن بهتر از خواندن از روی كتاب تلقی می‌شود. کتاب‌های انتشاریافته چه به‌صورت چاپی روی كاغذ، چه به خط بریل، چه روی تبلت و چه صوتی باشد، معنایی جز خواندن ندارند. با گوش‌هایتان بشنوید و ببینید که دنیای دیگری به روی‌تان گشوده شده است.

از این رو به‌منظور پاسخ به تقاضا بوجود آمد و در جهت افزایش سرانه مطالعه داستان انجمن ادبیات داستانی دریچه اقدام به تهیه و انتشار داستان صوتی نموده است. كه جهت كسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب
شبی با بزرگان داستان

ایدۀ سلسله نشست‌های شبی با بزرگان داستان با انگیزه و هدف شناسایی، معرفی و بررسی پرونده داستانی نویسندگان ایران و جهان شکل گرفته است. ایده مذكور بعد از بررسی و قابل اجرایی بودن به حوزه هنری خراسان رضوی پیشنهاد گردید كه مورد استقبال کارشناس ادبی حوزه هنری خراسان رضوی واقع گردید.

ادامه مطلب
عضو مجازی كانال دریچه

درود بی پایان به همراهان كانال دریچه به اطلاع می‌رساند، انجمن ادبیات داستانی دریچه در راستای درخواست‌های مكرر همراهان كانال دریچه و شركت كنندگان جشنواره‌ها از این پس عضویت مجازی می‌پذیرد. علاقه مندان فارسی زبان از سراسر جهان می‌توانند عضو مجازی انجمن گردند.

ادامه مطلب

#cap1